Hoi 👋🏻 kunnen we je helpen?

Zoeken

Gestelde vragen

Article author
Daniëlle van Dijk
  • Bijgewerkt

Met de vraagposten service van Hix is het mogelijk om via ons systeem maar ook via andere pakketten vragen te stellen aan je klanten. Voorheen was het alleen mogelijk om klanten vragen te stellen. Nu is het ook mogelijk voor de klanten om zelf vragen te sturen naar jullie Hix omgeving. Deze vragen komen dan te staan onder het kopje 'Gestelde vragen' in de vraagposten service. 

Klanten kunnen deze vragen op verschillende manieren aanmaken. 

  1. Wanneer er een vraag word gesteld kunnen zij kiezen voor een vraag stellen
  2. Doormiddel van de file upload link kunnen zij straks een vraag stellen 
  3. Ze kunnen ook naar deze url gaan om een vraag aan te maken 

Wanneer de klanten een vraag aanmaken komt het er bij jullie in de omgeving zo uit te zien: