Hoi 👋🏻 kunnen we je helpen?

Zoeken

Dossier instellingen

Article author
Daniëlle van Dijk
  • Bijgewerkt

 

Voor elk bedrijf waar je aan aangiftes en/of documenten worden verzonden naar de gekoppelde klantgebruikers wordt automatisch een dossier aangemaakt. Wanneer een taak de status voltooid krijgt worden deze documenten en/of aangiftes toegevoegd aan dit dossier. Het dossier is alleen toegankelijk voor klantgebruikers die toegang hebben tot het portaal. De gebruikers kunnen de dossiers zien van alle bedrijven waar zij aan zijn gekoppeld.

 

Binnen de dossiers kan je mappen aanmaken. Voorheen konden klantgebruikers alleen de documenten zien waar zij in eerste instantie al aan gekoppeld waren. Hiermee bedoelen we dat de taken waar deze documenten aan verbonden waren gestuurd zijn ter akkoord of voor informatie naar deze klant. Deze documenten kunnen zij dan terugzien in het dossier. Wat we nu hebben gemaakt is, dat er per map ingesteld kan worden welke gebruikers deze mogen zien in hun dossier. Hierdoor kan je makkelijk nieuwe gebruikers toegang geven tot bepaalde documenten of juist zorgen dat gebruikers deze mappen niet meer zien.

 

Deze instellingen vind je in het gebruikersportaal bij de aangiftes en documenten. Klik op het bedrijf waarbij je de dossierinstellingen wilt aanpassen en ga naar het dossier.

 

Wanneer je met de muis over de naam van een map of submap heen gaat verschijnt er aan de rechterkant een keuzemenu. Hier kan je kiezen voor de instellingen, het uploaden van bestanden en bij de hoofdmappen heb je ook nog de keuze om een map toe te voegen. In dit geval kiezen we voor het tandwiel om de instellingen voor het dossier te openen.

 

Je kan op 2 niveaus instellen wat gebruikers mogen zien. Gebruikers die recht hebben tot de hoofdgroep hebben altijd recht op alle subgroepen die eraan gekoppeld zijn. Wanneer je in de hoofdgroep de gebruiker uit zet kan je in de subgroepen bepalen welke deze gebruiker wel en niet mag zien.