Hoi πŸ‘‹πŸ» kunnen we je helpen?

Zoeken

Quick start guide voor beheerders

Article author
DaniΓ«lle van Dijk
  • Bijgewerkt

Om jouw Hix account zo goed mogelijk te installeren en begrijpen hebben wij een stappenplan gemaakt waarin je gemakkelijk word rondgeleid door alle instellingen. Klik op het stappenplan om door te gaan naar de pagina: